Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden “De Buurtvoetbalschool”

Bij inschrijving voor één van onze activiteiten gaat u automatisch akkoord met hieronder gestelde voorwaarden.
Daar waar gerefereerd wordt aan De Buurtvoetbalschool wordt de organisator van de betreffende activiteit bedoeld, dit is De Buurtvoetbalschool, tenzij anders vermeld.

Betalingsvoorwaarden

Bij inschrijving voor één van onze activiteiten verwachten wij dat u deze inschrijving kracht bij zal zetten door het verschuldigde inschrijfgeld binnen 8 dagen op rekeningnummer; NL82INGB0007847590 t.n.v. De Buurtvoetbalschool, na bevestiging van inschrijving te voldoen per overschrijving. Mochten wij uw betaling niet ontvangen zullen wij u herinneren. Indien de betaling na herinnering niet binnen 7 dagen  door ons is ontvangen verloopt de aanmelding. Bij een te gering aantal inschrijvingen kan De Buurtvoetbalschool besluiten de betreffende activiteit uit te stellen of te annuleren, bij annulering volgt restitutie van het inschrijfgeld binnen 14 dagen. Kortingscodes zijn enkel te verzilveren bij inschrijving. Het is enkel mogelijk om tijdens de aanmeldprocedure gebruik te maken van kortingscodes, deze kunnen niet met terugwerkende kracht verwerkt worden.

Annuleringsvoorwaarden

Annuleren tot 21 dagen vóór aanvang van de (eerste) activiteit is kosteloos, hierna zien wij ons genoodzaakt 50% van het inschrijfgeld te behouden voor reeds gemaakte kosten. Annuleren binnen 7 dagen voor de (eerste) activiteit betekent dat wij géén teruggaaf van het inschrijfgeld kunnen verlenen.
In geval van een ernstige blessure is het altijd mogelijk om tot 7 dagen alvorens het plaatsvinden van de (eerste) activiteit het volledige inschrijfgeld terug te krijgen. U dient dan wel een doktersverklaring te overleggen. Andere dan hierboven beschreven gevallen zullen individueel worden bekeken.

Annuleren kan alleen via het mailadres; info@buurtvoetbalschool.nl Een annulering is pas definitief nadat wij deze per mail bevestigd hebben. Ontvangt u geen bevestiging binnen enkele dagen, neem dan a.u.b. contact met ons op. De verantwoordelijkheid voor een correcte annulering ligt bij u als klant.

Aansprakelijkheid en klachten

De Voetbalschool en de eigenaar of beheerder van de accommodatie waar wij te gast zijn kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling of letsel aangebracht door derden. Tenzij anders vermeld. Deelnemers aan activiteiten van Buurtvoetbalschool zijn verzekerd voor letsel door toedoen (of nalatigheid) van de organisator en/of haar medewerkers. Klachten kunt u per mail  richten aan; info@buurtvoetbalschool.nl.

Gedragsregels

Deelnemers dienen zich voor, tijdens en na de training correct te gedragen. Bij het niet naleven kan schorsing of verwijdering volgen. Deelnemers dienen zorgvuldig om te gaan met trainingsmaterialen. Indien er sprake is van moedwillige vernieling en/of beschadiging door een deelnemer zullen de eventuele kosten worden verhaald op de betreffende deelnemer.

Verzuim en afgelasting
Wij bieden u één maal de gelegenheid om een gemiste training in te halen. Dit gebeurt uiteraard in overleg en wordt aangegeven via onze website www.buurtvoetbalschool.nl Bij schorsing of verwijdering als gevolg van het genoemde onder ‘Gedragsregels’ vindt er geen restitutie van inschrijfgeld plaats. Wanneer het veld onbespeelbaar is of wanneer er sprake is van extreme weersomstandigheden bestaat de mogelijkheid dat de training wordt afgelast. Communicatie hierover verloopt ook via de website www.buurtvoetbalschool.nl of per e-mail aan het door u opgegeven e-mailadres. Eventuele afgelaste activiteiten worden op een later tijdstip ingehaald. De Buurvoetbalschool is vrij in de bepaling wanneer deze activiteiten worden ingehaald, uiteraard worden de deelnemers hierover ingelicht. In het geval dat een deelnemer niet aanwezig kan zijn op het moment dat de activiteit wordt ingehaald heeft hij/zij geen recht op restitutie.

Accommodaties

De buurtvoetbalschool streeft ernaar om alle activiteiten te laten plaatsvinden bij sv Oosterheem, Buytenparklaan 7-A, 2717 AX te Zoetermeer. De Buurtvoetbalschool behoudt het recht activiteiten op enig moment te verplaatsen naar een andere accommodatie binnen dezelfde gemeente. Hierover zullen deelnemers ingelicht worden.

Overig

U bent zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw gegevens, zodat wij u kunnen contacteren. Denk hierbij aan het doorgeven van adreswijzigingen, of wijzigingen van e-mailadressen of telefoonnummers. Informatie over activiteiten communiceren wij uitsluitend per e-mail.

Alle audio en/of visuele opnames die door De Buurtvoetbalschool ten tijden van diens activiteiten gemaakt zijn automatisch eigendom van Buurtvoetbalschool. Bij aanmelding voor welke activiteit dan ook geeft men De Buurtvoetbalschool het recht beelden te gebruiken voor social media kanalen, commerciële en promotionele doeleinden van De Buurtvoetbalschool. Persoonlijke gegevens van de deelnemers worden niet verstrekt aan derden.